Transpordi- ja logistikateenused

Transpordi- ja logistikateenused

Osutame veoste transporditeenuseid maismaatranspordiga ükskõik millisest soovitud punktist ükskõik millisesse soovitud punkti. Aitame valida Teie veosele kõige mugavama, optimaalsema ja kiirema marsruudi. Tagame veose õigeaegse kohaletoimetamise ja hoolitseme selle ohutuse eest.

Töötame iga kliendiga individuaalselt ja võtame arvesse Teie vajadusi. Nõuetekohaselt ja hoolikalt planeeritud veoprotsess on meie tähtsaim prioriteet. Baltholding OÜ kvalifitseeritud ja kogenud töötajad leiavad vajalikul ajal Teie vajadustele vastava transpordivahendi optimaalse hinnaga!
Baltholding OÜ osutab veoteenuseid standardsetele, erilisi nõudeid mitteomavatele ja ohtlikele veostele. Kui Teie kaubad või tooted ei täida transpordivahendis kogu maksimaalselt võimalikku ruumi, siis veame ka osalisi veoseid. Kogume kokku mitu tellimust ja toimetame veosed sama sõidukiga järjest saajatele kohale. Nii on meil võimalus reageerida paindlikult turu vajadustele ja eraldada transpordile minimaalselt Teie ja meie rahalisi vahendeid.

  • Veame erineva suuruse, kaalu ja mõõtudega veoseid.
  • Veame täielikke ja osalisi veoseid.
  • Teenuseid osutame kogu Euroopas.
  • Võime hoolitseda Teie veose ladustamisteenuste eest.

Võtke meiega ühendust ja me pakume Teile sobivaima lahenduse!

POLE TÄHTIS, MILLINE ON TEIE RAHVUSVAHELISTE VÕI KOHALIKE VEOSTE PLANEERITUD MARSRUUT, EGA SEE, MILLISE SUURUSEGA ON TEIE VEOS

Meie oleme valmis
olema Teie usaldusväärne partner!